نبی: منافع فوتبال باید برای فوتبالی ها حفظ شود

مهدی محمد نبی قائم مقام دبیرکل اتحادیه فوتبال درباره افتتاح دانشنامه فوتبال ایران گفت : هدف از این کار ایجاد اشتغال ، انتقال دانش و تکنولوژی ، غنی سازی اوقات فراغت جوانان و فرهنگ هواداری و همچنین ایجاد زیرساخت های لازم در فوتبال ایران است که از در آمدهای حاصل از سامانه دانشنامه بتوان در فوتبال پایه سرمایه گذاری کردقائم مقام اتحادیه فوتبال باشگاه های ایران ضمن تشریح دانشنامه فوتبال گفت: این دانشنامه در سه فاز برنامه ریزی شده و به بهره برداری خواهد رسید.
مهدی محمد نبی فاز اول این طرح که هم اکنون در حال اجراست را در بخش ارائه محتوا در قالب متنوع رسانه ای و پوشش جامع خبری فوتبال ایران و جهان و همچنین رویکرد علمی فوتبال دانست .
وی افزود: رویکرد آتی فوتبالیکا بر اصل کاربر محوری استوار خواهد بود تا مخاطبان جدی و توانمند فوتبال برای تولید محتوا در این دانشنامه سهیم باشند. همچنین باشگاه های هواداری فوتبال به نوعی باید به یک بینش جدید و درست از شیوه حمایت برسند و تلاش بر این است فرهنگ سازی و فرآیند هواداری را در این فضا در راه توسعه سامان دهیم.
نبی در پایان با اشاره به ایجاد شبکه های تلویزیونی اینترنتی و شبکه های رسانه ای فوتبال بر بستر فوتبالیکا به لزوم ایجاد درآمدزایی باشگاه ها در بازارهای جدید اشاره کرد.

http://footballika.com/